Складання звіту
ovd

оцінка впливу
на довкілля

КВАЛІФІКОВАНОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ
callback Замовити оцінку

Схема здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище

schema schema-img-mobile

Визначення необхідності проведення ОВД

* За списками видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на навколишнє середовище

Подача Повідомлення про заплановану діяльність

Оприлюднення Повідомлення про заплановану діяльність

Зауваження та пропозиції громадськості щодо запланованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту ОВД

Надання умов для обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту по ОВД

* На вимогу суб'єкта господарювання
* Виключення: обов'язково в разі транскордонного впливу

Підготовка звіту по ОВД

Подання звіту по ОВД та оголошення про початок громадського обговорення

Оприлюднення Оголошення про початок громадського обговорення

Громадське обговорення

Аналіз інформації, наданої в звіті ОВД, додаткової інформації наданої суб'єктом господарювання, інформації отриманої від громадськості під час обговорення, іншої інформації та результатів здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, якщо вона здійснювалася

Надання висновку ОВД

Ухвалення рішення про проведення громадської діяльності

Облік укладення ОВД

Інформування про прийняття рішення про проведення запланованої діяльності

Післяпроектний моніторинг

Порядок необхідних дій для отримання оцінки впливу на довкілля

Процес оцінювання впливів шкідливих факторів виробництва на навколишнє атмосферу є неодмінною до виконання в момент прийняття рішення про здійснення запланованої роботи. Подібний підхід зводить до мінімуму або взагалі прибирає можливу співпрацю суб'єктів госп. діяльності з виконавчими органами влади безпосередньо. Вся документація, необхідна для розробки і проведення оцінювання впливів на атмосферу навколишнє виробництво, знаходиться в загальному доступі інтернет-ресурсу, який розташовується на сайті Мінприроди.
Повна відповідальність за виконання ОВД перекладається на плечі замовника, проте підготовка документації по ОВС покладається на представницькі органи, які мають дозволи відповідного порядку і відповідні ліцензії для здійснення грамотної оцінки.
Насправді, процес отримання ОВС покликаний для того, щоб оцінити ймовірне небезпечне вплив від запланованої діяльності на навколишнє атмосферу, а так само щоб визначити способи, які допоможуть звести цей вплив до мінімуму або усунути повністю в процесі виконання проекту замовника. Таким чином, можна зробити висновок, що новий закон України «Про оцінку впливу на навколишнє середовище» і постанову КабМіну України "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на навколишнє середовище" № 989 від 13 грудня 2017 року були прийняті не з метою перешкоджання господарської діяльності, а навпаки, щоб удосконалити процес оцінки і допомогти замовнику зробити це з максимальною ефективністю.
Весь порядок необхідних дій для отримання оцінки впливів на природне середовище, умовно можна розділити на три рівні виконання.

На першому рівні здійснюється підготовка та збір необхідних відомостей, а саме:
- розробка Повідомлення із запитом про постачання умовами для проведення досліджень (Розміщується в реєстрі в електронному вигляді);
- пошук друкованих видань (не менше 2), здатних опублікувати Повідомлення про заплановану роботі;
- подача заяви щодо запланованої роботі в Мінприроди;
- публікація Повідомлення в Реєстрі;
- оплата надрукованих статей у газетах;
- публікація не менше, аніж в 2 ЗМІ, а так само на сайті замовника, дошці оголошень органів влади на місцях. - надання фото фактів підтверджують наявність всіх вище перерахованих організаційних документів і підтвердження цих фактів від місцевого органу влади в письмовому вигляді;
- забезпечення отримання в Мінприроди Повідомлення про заплановану роботі в паперовому в Аріантом;
- надання від Мінприроди зауважень і поправок до запланованої роботі, а так само спеціальних досліджень і детальної інформації, попередньо включених до рапорт за оцінкою можливих впливів на навколишнє природу і підтвердження його змісту в списку ОВС;
- формування рапортів з використанням всіх умов, претензій, поправок, які надійшли (або обґрунтування для не внесених пропозицій);

Другий рівень полягає в: - підготовці Повідомлення про старт слухань громадського характеру звіту ОВС;
- пошуку друкованих газет (не менш 2 ЗМІ), які зможуть опублікувати Повідомлення про початок слухань громадського характеру звіту по ОВС;
- передачі звіту ОВС до Реєстру в електронному вигляді, а так само передача його в керуючий орган, орган влади на місцях, на виробництво і офіційний сайт замовника;
- відправлення в Мінприроди документів в паперовому варіанті:
1) доповідь ОВС;
2) Оголошення про початок слухання громадського характеру Доповіді ОВС;
3) дані про громадську думку;
4) відомості, що вказують на факт і час публікацій про заплановану роботі, Повідомлення про початок слухань громадського характеру доповіді ОВС (факти підтверджують фото, приклади інформаційних видань з розміщенням Повідомлення, а так само підтвердження інформації про розміщення на дошках оголошень Повідомлень від органів місцевої влади в письмовому вигляді);
5) письмове супровідне повідомлення.

Третій рівень характеризується такими подіями як: - пошуком місця для здійснення слухань громадського характеру;
- отриманням Мінприроди зауважень і поправок;
- підготовкою до виступу представників суб'єкта для слухань громадського характеру;
- проведенням слухань;
- наданням суб'єкту запланованої роботи доповіді ОВС та професійних висновків, спільно з їх публікацією в Реєстрі, про слухання громадського характеру;
- передачею висновків ОВС в держ. служби надр та геології Україні для формування рішень про здійснення передбачуваної господарської діяльності.

Щоб дізнатися вартість звіту ОВД заповніть ЗАЯВКУ

Заповнити ЗАЯВКУ

Наші переваги

feature

Новітнє і сучасне обладнання позоляет проводить надточні дослідження

feature

«ЦБЛ» акредитування Національним агентством з акредитації України

feature

Фахівці «ЦБЛ» постоінно працюють над підвищенням свого професійного рівня

Підтверджуючі документи

Ми працюємо повністю офіційно. Наші кваліфікація і статус документально підтверджені.

Залиште заявку на складання звіту ОВД
і ми зв'яжемося з Вами

logo