Вплив на навколишнє середовище

Вплив на навколишнє середовище. Та ключеві поняття.

  • Поняття “громадськість” означає одну або декілька фізичних, а також юридичних осіб, їх об’єднання або групу;
  • Відповідно до Законопроекту, поняття «планована діяльність» означає будь-яке втручання в навколишнє середовище, яке веде за собою значний вплив на довкілля. Це може бути будівництво, технічне переобладнання, реконструкція, демонтаж господарських об’єктів, їх розширення та інше. Але якщо вплив на навколишнє середовище незначний, відповідно до визначених Кабінетом міністрів критеріїв, всі, вищеперераховані дії не відносяться до категорії планованої діяльності;
  • Уповноважені територіальні та центральні органи. В першому випадку – це відповідні підрозділи з питань екології та природних ресурсів обласних, міських державних адміністрацій, а також відповідний орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, який відповідає за всі питання, пов’язані з природними ресурсами та екологією. В другому випадку – це відповідний орган виконавчої влади, діяльність якого безпосередньо пов’язана з формуванням державної політики в цілому в галузі охорони навколишнього середовища. Крім формування, центральний орган відповідає за реалізацію державної політики в цій галузі.

Ознайомившись з основною термінологією, можна переходити до вивчення безпосереднього змісту Закону ОВД

Раніше для того, щоб оцінити вплив господарської діяльності на навколишній світ проводилася екологічна експертиза. У 2017 році був прийнятий Закон Про оцінку впливу на довкілля, який охоплює набагато більше галузей та об’єктів, ніж екологічна експертиза. Існують дві категорії – перша і друга, до яких відносять конкретні види планованої діяльності, які передбачають обов’язкове проведення оцінки впливу на навколишнє середовище перед тим, як прийняти рішення про впровадження цієї діяльності. Третя стаття закону ОВД повністю присвячена сфері його застосування.

Насамперед, необхідно зауважити, що деякі види планованої діяльності не потребують оцінки впливу на навколишнє середовище. До них відносяться:

  • Активність, основна мета якої – забезпечення державної оборони;
  • Дії, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;
  • Проведення антитерористичних операцій.
Вплив на навколишнє середовище

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які потребують оцінки наслідків для довкілля

В обов’язковому порядку перевіряється виробництво різноманітних хімічних речовин, таких як добрива, лаки, фарби, фармацевтична продукція. Контролюється масштабне будівництво автомагістралей, автомобільних доріг певної категорії, гідротехнічних споруд портів, дії, пов’язані зі зберіганням, утилізацією, знищенням, перероблюванням різноманітних відходів. Перевіряються потужності, які використовуються для видобування, перероблювання, транспортування, зберігання нафти, природного газу та інших корисних копалин.

Підлягають перевірці нафтопереробні та газопереробні підприємства, об’єкти виробництва електроенергії, гарячої води, пари, установки, які мають справу с ядерним паливом, потужності, на яких відбувається видобуток, перероблювання азбесту, азбестоцементної продукції, підприємства, які працюють в галузі чорної, кольорової металургії.

Не лишились без уваги компетентних органів потужності, які використовуються для інтенсивного вирощування свійської птиці, худоби.

Друга категорія об’єктів та сфер господарської активності. Вплив на навколишнє середовище

Вплив на навколишнє середовище контролює функціонування сільськогосподарського, водного, лісного господарств, видобувну, енергетичну промисловість, галузі, пов’язані з виробництвом, обробкою різноманітних металів, перероблюванням мінеральної сировини. Компетентні органи аналізують вплив на довкілля хімічної, харчової промисловості, підприємств текстильної, шкіряної промисловості, а також деревообробної та паперової.

Аналізують майбутній і чинний вплив на навколишнє середовище інфраструктурних, туристичних, рекреаційних об’єктів, галузей, функціонування котрих пов’язане с викидом речовин, що забруднюють середовище.

Без оцінки впливу на навколишній світ, висновку, який підтвердить дотримання екологічних норм, будь-який із вищеперерахованих видів активності заборонений.

Напишіть нашим спеціалістам та мі звя’яжемось з Вами.

Залиште заявку на складання звіту ОВД
і ми зв'яжемося з Вами

logo