Оціна впливу на довкілля. Закон про оцінку впливу на довкілля

Виходячи з назви законопроекту, оціна впливу на довкілля стає зрозумілим, що основна його ціль – запобігти нанесенню шкоди довкіллю, уникнення екологічної катастрофи, розробка методів доцільного, розумного використання природних ресурсів.

Як і в будь-якому іншому Законі України, ОВД містить ряд основних термінів. Без розуміння термінології неможливо вловити основну суть законопроекту.

Оцінка впливу на довкілля: зміст поняття та суб’єкти

У 2017 році з метою наближення контролю за рівнем забруднення довкілля до європейських стандартів, а також для забезпечення права українців на безпечне навколишнє середовище, був прийнятий Закон ОВД. Новий проект охоплю набагато більше видів планованої господарської діяльності, внаслідок якої довкілля зазнає значного впливу.

Основні етапи, які містить в собі ОВД

Статті Закону чітко регламентують процедуру підготовки та безпосереднього проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, а також передбачають проведення громадського слухання. На першому етапі суб’єкт господарської діяльності має підготувати відповідний звіт, в якому подається інформація про те, яким чином та чи інша діяльність впливає на навколишнє середовище.

Невід’ємний етап процедури – громадське слухання, порядок проведення якого встановлений Кабміном. Воно може проводитися у формі слухання, також зауваження. Пропозиції можуть подаватися у письмовій, в тому числі й в електронній формі.

Звіт з оцінки впливу на довкілля
Звіт з оцінки впливу на довкілля
Звіт з оцінки впливу на довкілля

Уповноважений державний орган проводить аналіз всієї отриманої інформації й надає обґрунтований висновок. Беруться до уваги всі джерела інформації – звіт поданий безпосередньо суб’єктом господарювання, відомості, отримані від громадськості, дані результату перевірки транскордонного впливу та інші матеріали.

На основі отриманих даних, приймається рішення про заборону чи дозвіл провадження планованої діяльності, який може бути оскаржений в судовому порядку. Без подібного дозволу проводити діяльність, яка може негативно вплинути на довкілля заборонено.

Які фактори впливають на ОВД

Оціна впливу на довкілля як суб’єкт господарювання, так і уповноважені органи виконавчої влади, громадськість, а в деяких випадках і держава в цілому. Законом передбачені конкретні терміни для подачі всіх звітів, час, на протязі якого мають здійснити перевірку і зробити відповідний висновок.

Згідно з чинним законодавством, при аналізі фахівці мають враховувати загальний стан навколишнього середовища, зважати на прогнози, екологічні ризики, прямий та опосередкований вплив на стан довкілля уже наявних об’єктів, та об’єктів, щодо яких приймається рішення. Якщо під час аналізу будуть виявлені порушення, діяльність підприємства забороняється або тимчасово зупиняється.

Залиште заявку на складання звіту ОВД
і ми зв'яжемося з Вами

logo